Podlahy Vysočina - Buffalo - Milan Havelka Velké Meziříčí

images/stories/Obchod/1.jpg images/stories/Obchod/2.jpg images/stories/Obchod/3.jpg images/stories/Obchod/4.jpg images/stories/Obchod/5.jpg images/stories/Obchod/6.jpg images/stories/Obchod/7.jpg


const path = "images/stories/Obchod/";

[...new Array(7)].map((val, key) =>`
	${path+ (key + 1) + 

`).join("")